Khoá Học Nâng Cao Về OTA

Giảng viên Đặng Đình Đáng

Nội Dung Khoá Học

  • Marketing nâng cao (Email Marketing, OMNI trên mạng xã hội & trên các sàn TMĐT)
  • Cấu trúc giá nâng cao
  • Tạo khuyến mãi nâng cao
  • Xử lý chênh lệch giá (disparity)
  • Chương trình campaign marketing OTAs
  • Các thủ thuật tăng ranking
  • Set up OTAs

Nhanh Tay Đăng Ký.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn

Giảng Viên